English   Slovensko   Srpski
KONTAKT

Detel Global, d.d.

Pot za Brdom 102

1000 Ljubljana

Slovenija


e-mail: info@detel.eu


Detel Global, družba za telekomunikacije d.d., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, Slovenia, Identifikacijska številka: SI25548786, Številka transakcijskega računa: 06000-0896533178,

Matična številka: 1545264, Št. vložka pri okrajnem sodišču v Ljubljani: 061/13339300, Višina osnovnega kapitala: 625.500 EUR

 
 NALOŽI POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI KONTAKT POMOČ    

© Detel Global, d.d.